Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Cystatyna C a kreatynina w określaniu ryzyka w oparciu o funkcję nerek AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Osoby z eGFR na bazie kreatyniny wynoszące od 45 do 59 ml na minutę na 1,73 m2 w przypadku braku albuminurii stanowią 4% wszystkich osób w Stanach Zjednoczonych i 54% pacjentów z eGFR na bazie kreatyniny wynoszącym mniej niż 60 ml na minutę na 1,73 m2 (typowy próg dla rozpoznania przewlekłej choroby nerek) .50 Testy potwierdzające z użyciem cystatyny C mogą pozwolić na istotną reklasyfikację w tej grupie, z bardziej odpowiednim wykorzystaniem zasobów u pacjentów o zwiększonym ryzyku powikłań przewlekłej nerki. choroba. Chociaż zastosowanie dwóch różnych obliczeń eGFR (eGFR na bazie kreatyniny i eGFR na bazie cystatyny C) pozwala na zbadanie średniej z dwóch wartości, a także na różnicę między nimi, nasze wyniki wskazują, że pojedyncze obliczenia eGFR w oparciu o połączone pomiary sprawdza się dobrze w klasyfikacji ryzyka oprócz sprawdzonej przewagi w oszacowaniu GFR. W naszym badaniu oceniano rokowanie na podstawie wartości eGFR obliczonych przy użyciu cystatyny C w porównaniu z wartościami eGFR na podstawie kreatyniny w ponad 90 000 uczestników badania. Zbadaliśmy szereg klinicznie użytecznych metod oceny GFR, obejmując szeroki zakres funkcji nerek i standaryzację pomiarów cystatyny C i kreatyniny w badaniach w możliwym zakresie. Niemniej jednak, mieliśmy mniej informacji do oceny reklasyfikacji według eGFR opartego na cystatynie C dla schyłkowej niewydolności nerek. Dostępne wyniki sugerują, że cystatyna C dodaje mniej wartości do kreatyniny w przewidywaniu schyłkowej niewydolności nerek niż do przewidywania śmierci, ale te wyniki należy interpretować ostrożnie, ponieważ diagnoza schyłkowej niewydolności nerek opiera się na poziom kreatyniny w surowicy oprócz objawów towarzyszących mocznicy.
Uznajemy dodatkowe ograniczenia naszego badania. Po pierwsze, GFR nie był mierzony. Wiemy jednak, że nie ma zróżnicowanego, opartego na populacji badania kohortowego, które mierzyło GFR. Metody pomiaru kreatyniny i cystatyny C różniły się w zależności od badań, podobnie jak wysiłki zmierzające do skalibrowania tych środków zgodnie ze standardami odniesienia. Nie możemy ustalić, czy jakikolwiek błąd pomiarowy sprzyjałby kreatynie lub cystatynie C, ani też nie możemy określić skutków jakiegokolwiek błędu na progach zgłaszanych dla znacznego wzrostu ryzyka. Ponadto, chociaż kohorty populacji ogólnej były szeroko reprezentatywne, kohorty z przewlekłą chorobą nerek nie były całkowicie generalizowalne, ponieważ tylko dwie z pięciu kohort obejmowały pacjentów z cukrzycą i żaden nie zawierał biorców nerki. Na nasze wyniki może mieć wpływ obecność resztkowego zakłócenia, które może mieć wpływ na progi eGFR dla podwyższonego ryzyka Ostatecznie większość uczestników była biała lub czarna; w związku z tym należy zachować ostrożność przy ekstrapolowaniu naszych wyników na inne grupy rasowe lub etniczne.
Podsumowując, zastosowanie cystatyny C do obliczenia eGFR wzmocniło związki pomiędzy kategoriami eGFR a ryzykiem śmierci i schyłkową niewydolnością nerek w różnych populacjach. Stwierdziliśmy również, że ryzyko zgonu było zwiększone, gdy wartości zarówno eGFR na podstawie cystatyny C, jak i eGFR na podstawie połączonych stężeń kreatyniny i cystatyny C były poniżej progu około 85 ml na minutę na 1,73 m2.
[patrz też: elektrostymulacja przeciwwskazania, bioimpedancja elektryczna, implanty zębów przeciwwskazania ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: bioimpedancja elektryczna elektrostymulacja przeciwwskazania implanty zębów przeciwwskazania