Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Jedynie 12 z 54 pacjentów otrzymało radioterapię zajętego pola po czterech dodatkowych kursach DHAP (głównie dlatego, że 26 pacjentów miało nawroty podczas czterech kursów DHAP i przed otrzymaniem radioterapii). W tej grupie zachorowalność była niższa niż w grupie transplantacyjnej, z jednym przypadkiem wstrząsu septycznego i sześcioma epizodami zakażenia bakteryjnego (posocznica w trzech), dwoma z infekcjami wirusowymi, jedną z infekcji grzybiczych, trzema zapaleniem płuc i jedną z toksyczności wątrobowej. Czterech pacjentów miało zapalenie błony śluzowej, trzy miały biegunkę (stopień 3 u jednego pacjenta), a dwa miały toksyczne działanie na serce (stopień w obu przypadkach). Jedynie toksyczność nerkowa (14 przypadków, z których była w stopniu 3.) była częstsza niż w grupie transplantacyjnej. Rysunek 1. Read the rest of this entry »

No Comments »

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Stężenie dehydrogenazy mleczanowej było podwyższone u 36 z 105 losowo wybranych pacjentów (34 procent), dla których dane były dostępne w momencie rejestracji (Tabela 1). W czasie randomizacji stężenie dehydrogenazy mleczanowej nadal pozostawało nienormalne u 20 pacjentów w grupie transplantacyjnej i 21 w grupie leczonej konwencjonalnie. Spośród 109 pacjentów 45 miało pełne odpowiedzi (41 procent), a 64 miało częściowe odpowiedzi (59 procent) w czasie randomizacji. Czas nawrotu (w trakcie lub po terapii), typ histologiczny chłoniaka i liczba powtórnych nawrotów (dziewięć w grupie leczenia konwencjonalnego i pięć w grupie transplantacyjnej, P = 0,24) były podobne w obu grupach (Tabela 1) . Miejsce nawrotu, odsetek pacjentów z podwyższonym stężeniem dehydrogenazy mleczanowej w momencie nawrotu (36 procent w grupie transplantacyjnej i 33 procent w grupie leczonej konwencjonalnie) oraz wielkość guza w momencie nawrotu również podobne w dwóch grupach. Read the rest of this entry »

No Comments »

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie cd

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Dawka promieniowania wynosiła 35 Gy w 20 frakcjach po 1,75 Gy na frakcję. Po randomizacji każdy pacjent był oceniany w grupie, do której został przydzielony, nawet jeśli leczenie było niepełne. Celem było porównanie grup, a nie metod leczenia. W obu grupach dopuszczono dodatkowe leczenie w przypadku niepowodzenia przydzielonego leczenia. Takie dodatkowe leczenie obejmowało wysokodawkową chemioterapię i autologiczny przeszczep szpiku kostnego u pacjentów w grupie leczonej konwencjonalnie. Read the rest of this entry »

No Comments »

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Do monitorowania danych w czasie rejestracji i randomizacji zastosowano interaktywne skomputeryzowane procedury. Przydziały pacjentów podzielono według centrum, a komputer przyporządkował każdego pacjenta do grupy leczonej na podstawie wzoru z permutowanym blokiem. Wszystkie dane zostały sprawdzone pod względem ważności i spójności przez centrum koordynujące. Błędy i brakujące wartości zostały zgłoszone badaczom w celu skorygowania lub potwierdzenia. Sprawdzono wiarygodność danych i spójność między zmiennymi. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »