Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Mocznica drgawkowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Mocznica drgawkowa zdarza się przeważnie w wieku młodym, zwłaszcza dziecięcym, u osób dotkniętych: 1) ostrym lub podostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych z rozlaną nerczycą przebiegającym z dużym nadciśnieniem tętni- czym; 2) ostrym lub podostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych przebiegającym z dużym nadciśnieniem bez rozlanej nerczycy; 3) zaostrzeniem przewlekłego .rozlanego zapalenia kłębków nerkowych z wysokim nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza jeżeli temu towarzyszy nerczyca; 4) rzadko w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków .nerkowych w okresie stwardnienia nerek, częściej zaś, jeżeli zapalenie jest skojarzone z nerczycą. W nerczycy niepowikłanej zapaleniem kłębków nerkowych mocznicy drgawkowej nie bywa. Natomiast nerczyca sprzyja powstawaniu mocznicy drgawkowej, gdy jest skojarzona z ostrym zapaleniem kłębków i przebiega – z dużymi obrzękami oraz przesiękami w jamach surowiczych. W tych przypadkach spostrzega się mocznicę drgawkową między innymi w okresie szybkiego wsysania obrzęków i przesięków, gdyż takie wsysanie zwiększa ilość krwi krążącej i u osób skłonnych do kurczów naczyń potęguje kurcze tętniczek mózgu. Jeżeli ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych wiedzie nie tylko do dużego nadciśnienia tętniczego, ale i do znacznej azocicy, wtedy mocznica drgawkowa może być skojarzona z mocznicą prawdziwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mocznica drgawkowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Ostra mocznica rzekoma (Uraemia eclamptica. Pseudóuraemia acuta). Określenie i wywód chorobowy. Przez mocznicę drgawkową, zwaną także ostrą mocznicą rzekomą, rozumie się stan chorobowy, spostrzegany w chorobach nerek, objawowo pozornie przypominający mocznicę prawdziwą, nie stojący jednak w bezpośrednim związku ze sprawnością nerek, ani zatrzymaniem w ustroju azotu niebiałkowego i związków aromatycznych, zależny natomiast od przejściowego wzmożenia ciśnienia mózgowego i niedokrwienia mózgu. Widal nadał tej postaci mocznicy nazwę chloraemia, przypuszczając, że wywołuje ją obrzęk mózgu, spowodowany zatrzymaniem chloru w ustroju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Oszczędzanie nerek

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dla oszczędzania nerek zarządza się w mocznicy prawdziwej przede wszystkim leżenie w łóżku, zwłaszcza jeżeli objawy mocznicy dowodzą cięższego zatrucia. Spokój obniża przemianę materii, a więc i rozkład białka ustrojowego. Nadto w mocznicy powstającej w przebiegu ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych zarządza się wstrzymanie się przez parę dni od wszelkich pokarmów i płynów (leczenie głodowe), zwłaszcza jeżeli zdolność zagęszczania moczu nie jest zbyt upośledzona. W okresie późniejszym a także w mocznicy powstającej w przewlekłych chorobach nerek poleca się leczenie dietetyczne z ograniczeniem białka. Białko zwierzęce (mięso, ryba) wyłącza się w ogóle z pożywienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zapalenie kłębków nerkowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W mocznicy ostrej, powstającej w toku ostrego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych, spostrzegano dobre wyniki po stosowaniu promieni rentgenowskich w dawkach pobudzających czynność komórek nerkowych oraz po leczeniu krótkimi falami. Natomiast w mocznicy w przebiegu przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych i w marskości nerek leczenie promieniami rentgenowskimi nie skutkuje, a to dlatego że kłębki i cewki nerkowe ulegają-tutaj zagładzie, a w ich miejsce rozwija się bliznowaciejąca tkanka łączna. Lepsze wyniki niż po stosowaniu promieni Rentgena i krótkich fal uzyskiwano w ostrej mocznicy prawdziwej przepłukiwaniami jamy otrzewnej oraz pozaustrojową dializą krwi przy użyciu sztucznej nerki. Prócz leczenia oszczędzającego nerki bardzo często niezbędne jest w mocznicy postępowanie przeciwobjawowo wedle usunięcia dokuczliwych przypadłości. Ogólne podniecenie zwalcza się przetworami bromu (Rp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Poglądy Briotha

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Poglądom Briotha przeciwstawiono z czasem teorię dualistyczną. Według niej istnieją dwie zupełnie odrębne choroby układowe nerek: zapalenie nerek śródmiąższowe (nephritie interstitialis) i miąższowe Teoria ta, do której dołączyli się anatomopatologowie, zaciążyła na długo nad kliniką chorób nerek. Dalszy zwrot nastąpił z rozwojem w klinice kierunku czynnościowego. Zawdzięczamy to w nauce o nerkach Volhardowi. Opracował on nową, do dziś panującą klasyfikację układowych obustronnych chorób nerek, dając początek teorii trialistycznej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zmiany anatomiczno-patologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zmiany anatomiczno-patologiczne w mocznicy hipochloremicznej są takie same jak w nerczycy, z tą jednak różnicą, że w mocznicy hipochloremicznej stwierdza się złogi soli wapniowych w świetle cewek moczowych. W kłębkach nerkowych ani w układzie naczyniowym odchyleń od stanu prawidłowego nie ma. Rokowanie w mocznicy hipochloremicznej jest dobre: mocznica ustępuje, jeżeli choremu dostarczy się szybko dostateczną ilość chlorku sodu. Leczenie w mocznicy hipochloremicznej polega na szybkim wyrównaniu niedoboru chloru w krwi. Ilość niezbędnego w tym celu chlorku sodu oblicza się wychodząc z założenia (Coller), że na każde 100 mg7c niedoboru chlorku sodowego w surowicy krwi należy podać choremu w ciągu doby po 0,5 g chlorku sodu na każdy kilogram wagi jego ciała. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozpoznanie mocznicy naczyniowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozpoznanie mocznicy naczyniowej opiera się na stwierdzeniu wybitnego stwardnienia tętnic, nadciśnienia tętniczego oraz objawów przemijającego podrażnienia lub braku czynności niektórych części mózgu. Rozpoznanie różnicowe. W rachubę wchodzi mocznica prawdziwa i drgawkowa. Za mocznicą prawdziwą przemawia raczej przewlekły, powoli rozwijający się obraz zatrucia, mianowicie ciężki ogólny stan chorego, znaczne wychudzenie, suchość i bladość skóry, zwężenie źrenic, woń amoniaku z ust, zapalenie jamy ustnej, gruczołów przyusznych i przewodu pokarmowego w ogóle, czkawka, brak objawów podrażnienia lub nieczynności ośrodków mózgowych oraz drgawek padaczkowych i odruchu Babińskiego, objawy niewydolności nerek (azocica przekraczająca 200 mg%, znaczna indoksylemia itd.), nadto barwa bladosłomkowa moczu i niski jego ciężar właściwy. W razie poprawy objawy mocznicy prawdziwej ustępuj ą powoli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obłuszczenie nerek

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Z innych metod leczniczych w mocznicy drgawkowej poleca się także obłuszczenie nerek (decapsulatio renum). O wartości metody trudno jednak wydać sąd, napady bowiem mocznicy drgawkowej zwykle ustępują nagle i bez tego zabiegu.
Mocznica naczyniowa Mocznica rzekoma przewlekła Określenie i wywód chorobowy. Miano : mocznica naczyniowa, inaczej rzekoma przewlekła nadano stanowi chorobowemu. przypominającemu mocznicę prawdziwą, a zależnemu od kurczów najdrobniej szych tętnic mózgowych, uległych stwardnieniu (nrterioloeclerosis ), Kurcze zwiększają przejściowo niedokrwienie odpowiednich części mózgu i przez to upośledzają ich czynność. Mocznicę naczyniową spostrzega się u osób z nadciśnieniem tętniczym na tle najczęściej stwardnienia nerek łagodnego, rzadziej złośliwego i jeszcze rzadziej we wtórnej marskości nerek, w której stwardnienie tętniczek mózgowych rozwija się wolniej i później. Read the rest of this entry »

Comments Off

Rozpoznanie mocznicy drgawkowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozpoznanie mocznicy drgawkowej opiera się na stwierdzeniu objawów podrażnienia lub braku czynności niektórych części mózgu albo podrażnienia całego mózgu oraz wysokiego ciśnienia tętniczego bez ob- jawów niewydolności nerek u osób, dotkniętych rozlaną chorobą nerek. Rokowanie w mocznicy drgawkowej nie powikłanej, zwłaszcza w jej postaci niezupełnej, jest przeważnie pomyślne. Pewne obawy mogą powstawać w postaci typowej, jeżeli napady są bardzo częste, zwłaszcza u chorego z bardzo wysokim ciśnieniem tętniczym i osłabieniem serca. Leczenie. Aby zapobiec napadom mocznicy drgawkowej, poleca się prócz diety suchej i bezsolnej leki przeciwkurczowe (antispastica s. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W przypadkach zaostrzenia się objawów wydzielina zasycha między strunami w postaci strupów zmniejszając światło szpary głośni. Zmiany wsteczne w mięśniach wewnętrznych krtani doprowadzają do słabszego napinania się strun głosowych (musculus vocalis) oraz do niecałkowitego domykania się tylnej części szpary głośni wskutek zmian w mięśniu poprzecznym (musculscs transcersus ). Specjalnie ciężką. postacią zanikowego nieżytu krtani jest suchy, krwawy nieżyt krtani (laryngitis sicca haemorrhagica), w którym stwierdza się liczne podśluzówkowe wylewy krwawe. Rozpoznanie przewlekłego zanikowego nieżytu krtani nie nastręcza trudności. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »