Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Kolejny 9-miesięczny okres obserwacji interwencji umożliwił wszystkim uczestnikom ukończenie 9-miesięcznej terapii izoniazydowej; Górnicy, którzy dołączyli do pracowników interwencyjnych w tym okresie, otrzymali możliwość zapisania się na studia. Dla klastrów kontrolnych zdefiniowano odpowiednie okresy (rysunek 1). Po okresie obserwacji interwencji zmierzyliśmy występowanie gruźlicy we wszystkich klastrach w 12-miesięcznym okresie pomiarowym dla pierwotnego wyniku. Pod koniec badania zmierzyliśmy występowanie gruźlicy wśród kolejnych próbek pracowników poddawanych corocznym badaniom lekarskim. Postępowanie w przypadku podejrzenia gruźlicy zostało opisane w Rozdziale S3 Dodatku Uzupełniającego.
Wyniki badań
Pierwszorzędowym wynikiem była częstość występowania gruźlicy (zarówno w postaciach płucnych, jak i pozapłucnych) podczas okresu pomiaru dla pierwotnego wyniku. Sprawy zostały ustalone przede wszystkim w oparciu o zapisy dotyczące służby zdrowia w leczeniu gruźlicy, uzupełnione zapisami z sekcji zwłok w celu ustalenia przypadków gruźlicy, które zostały zidentyfikowane tylko po śmierci (sekcja S1 w dodatkowym dodatku).
Drugorzędne wyniki obejmowały częstość występowania gruźlicy pozytywnej pod względem plwociny wśród kolejnej próby pracowników (w celu uniknięcia potencjalnego błędu wynikającego z różnej obserwacji przypadku); śmierć z jakiejkolwiek przyczyny, jak stwierdzono na podstawie zapisów dotyczących zasobów ludzkich (z analizą wrażliwości, która obejmowała śmierć i medyczne wejście na pokład [tj. ustanie zatrudnienia z powodu złego stanu zdrowia]); oraz wskaźniki zgłaszania przypadków gruźlicy (wszystkie przypadki leczone zgłoszone przez służby zdrowia w kopalni). Ostatnie dwa wyniki analizowano przez cały okres obserwacji badania. Mierzyliśmy przestrzeganie leczenia izoniazydem na podstawie miesięcznej obecności na wizytach wydawania leków, liczeniu pigułek i badaniu moczu na izoniazyd w losowej próbie uczestników (sekcja S4 w dodatkowym dodatku). Zebraliśmy również dane na temat czynników, które mogą mieć wpływ na skuteczność interwencji (sekcja S5 w Dodatku uzupełniającym).
Ogólny efekt interwencji
Przeprowadziliśmy analizy na poziomie klastrów, aby ocenić ogólny efekt interwencji (obejmujący zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie efekty interwencji i odzwierciedlający osiągnięty zasięg) 17 w odniesieniu do wyników pierwotnych i wtórnych, odpowiednio dla próby klinicznej z randomizacją i warstwowej oraz niewielka liczba klastrów.17 Mimo że interwencja była oferowana wszystkim górnikom, analizy zachorowalności i rozpowszechnienia gruźlicy oraz umieralności były ograniczone do pracowników zatrudnionych na stałe, ponieważ ustalenie wyników wśród pracowników kontraktowych, którzy uzyskali dostęp do opieki zdrowotnej poza kopalnią , był niekompletny
[hasła pokrewne: szpital kurlandzka, jar medic jarocin, zespół ciasnoty podbarkowej ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4”

 1. Old Man Winter Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: bład medyczny firmy odszkodowawcze[...]

 2. Gustaw Says:

  Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

 3. Dangle Says:

  [..] Cytowany fragment: dieta sokowa[...]

 4. Spider Fuji Says:

  Ja polecam suplement wapń

 5. Thrasher Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dentysta Żoliborz[...]

 6. Mule Skinner Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: jar medic jarocin szpital kurlandzka zespół ciasnoty podbarkowej