Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Analiza pierwotnego wyniku była oparta na wszystkich pracownikach zatrudnionych w okresie rekrutacji (lub równoważnym dla klastrów kontrolnych) oraz na początku okresu pomiarowego dla pierwotnego wyniku. Czas narażenia osoby podlegającej ryzyku był mierzony od początku okresu pomiaru dla wyniku pierwotnego do daty rozpoczęcia leczenia gruźlicy, górnik zmarł, górnik opuścił siłę roboczą lub koniec okresu pomiaru dla pierwotnego wyniku – cokolwiek nastąpi pierwsze. Współczynnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny mierzono od momentu zaklasyfikowania do klastra do końca okresu pomiaru dla pierwotnego wyniku. Zgłoszenia przypadków gruźlicy wyrażono w postaci annualizowanych stawek. (Dodatkowe metody statystyczne opisano w rozdziale S6 w dodatkowym dodatku). Bezpośredni efekt interwencji
W analizie post hoc, oceniającej bezpośrednie działanie ochronne izoniazydu, przeanalizowaliśmy dwie kohorty obejmujące wszystkich pracowników, którzy byli włączeni do badania podstawowego, z wyjątkiem tych, którzy otrzymywali leczenie gruźlicy lub terapię prewencyjną izoniazydem w czasie badania podstawowego; kohorta izoniazydowa obejmowała pracowników, u których w ramach tego badania zastosowano co najmniej jeden cykl leczenia zapobiegawczego izoniazydu w klastrach interwencyjnych, a kohorty kontrolne obejmowały osoby, które były w klastrach kontrolnych (ryc. 1). Czas ryzyka mierzono od daty, kiedy izoniazyd został po raz pierwszy wydany w kohorcie izoniazydowej lub od daty badania podstawowego w kohorcie kontrolnej do daty rozpoczęcia leczenia gruźlicy, pracownik zmarł, pracownik odszedł z pracy, lub koniec okresu pomiaru dla pierwotnego wyniku – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Porównano częstość występowania gruźlicy między kohortą izoniazynową a kohortą kontrolną, podzieloną na trzy okresy: pierwszy okres 9-miesięczny, odzwierciedlający długość planowanego leczenia prewencyjnego izoniazydem; i dwa kolejne okresy (> 9 do 18 miesięcy i .18 miesięcy), oceniając trwałość efektu. Przeprowadzono analizę korekty i czułości (sekcja S7 w dodatkowym dodatku).
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez komisje etyczne na Uniwersytecie w KwaZulu-Natal i Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej oraz przez Południowoafrykańską Radę Kontroli Leków i Południowoafrykański Komitet ds. Badania Bezpieczeństwa Kopalń. Górnicy, którzy uczestniczyli w badaniach interwencji i częstości występowania, dostarczyli pisemną lub świadkową zgodę na udział w badaniu. Autorzy zaprojektowali badanie i zapewnili kompletność i dokładność prezentowanych danych. Izoniazyd, który został użyty w badaniu został przekazany przez Sanofi-Aventis, który nie miał innej roli w badaniu.
Analiza statystyczna
W przypadku 15 klastrów oszacowaliśmy, że badanie wykazało 80% skuteczność w wykrywaniu 40% niższej częstości występowania gruźlicy w okresie pomiaru dla pierwotnego wyniku w klastrach interwencyjnych niż w klastrach kontrolnych, przy założeniu współczynnika zmienności 0,25, średnia wielkość siły roboczej wynosząca 2000 osób oraz częstość występowania gruźlicy w grupach kontrolnych w 2 przypadkach na 100 osobolat
[przypisy: sarafis duńkowiczki, eskulap świdnica, ucisk na worek oponowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 5”

 1. Oliver Says:

  Article marked with the noticed of: szkolenia pierwszej pomocy[...]

 2. Maciej Says:

  Sporo sie dowiedzialam

 3. Ewa Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do odszkodowania powypadkowe[...]

 4. Osprey Says:

  Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

Powiązane tematy z artykułem: eskulap świdnica sarafis duńkowiczki ucisk na worek oponowy