Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Oszacowaliśmy, że badanie miało taką samą moc wykrycia o 55% niższej częstości występowania gruźlicy w klastrach interwencyjnych na końcu badania, przy założeniu 1,5% rozpowszechnienia w klastrach kontrolnych i współczynniku zmienności 0,3 przy średniej harmonicznej wynoszącej 750 pracowników na klaster.11 Wyniki
Badana populacja
Rysunek 2. Rysunek 2. Badanie populacji i analizy wyników pierwotnych i wtórnych. Obrót pracowników (migracja do iz firm) w klastrach interwencyjnych i kontrolnych został obliczony na podstawie miesięcznych rekordów wynagrodzeń w całym okresie studiów. W analizie pierwotnego wyniku zachorowań na gruźlicę wykluczono pracowników, którzy nie byli zatrudnieni w okresie rekrutacji (3224 w klastrach interwencyjnych i 3831 w klastrach kontrolnych) lub byli to pracownicy kontraktowi (odpowiednio 6667 i 3645) ). W analizie drugorzędnego wyniku występowania gruźlicy, pracownicy zostali wykluczeni, jeśli mieli kultury, które były skażone (165 w skupiskach interwencyjnych i 241 w klastrach kontrolnych) lub jeśli mieli niekompletne dane laboratoryjne (11 w każdej grupie). Ograniczona analiza występowania prątków gruźlicy wyklucza 1626 pracowników w grupie interwencyjnej, którzy nie byli zatrudnieni w okresie rekrutacji interwencyjnej oraz 1100 pracowników w grupie kontrolnej, którzy nie byli zatrudnieni w okresie równoważnym w klastrach kontrolnych.
Piętnaście klastrów poddano randomizacji: osiem klastrów do interwencji i siedem do kontroli (ryc. 2). Wśród 78 744 górników (40 981 w klastrach interwencyjnych i 37 763 w klastrach kontrolnych) 95,9% stanowili mężczyźni, a mediana wieku wynosiła 41 lat. Mediana wielkości klastra wynosiła 4391 górników (zakres od 2727 do 11,325) w skupiskach interwencyjnych i 5887 górników (zakres od 1305 do 10 014) w klastrach kontrolnych.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania, którzy ukończyli badanie podstawowe. Spośród 13 958 górników (7561 w klastrach interwencyjnych i 6397 w klastrach kontrolnych) w badaniu bazowym, 2,6% miało określoną krzemicę (sekcja S1 w dodatkowym dodatku). W sumie 12,5% zgłosiło, że wcześniej zachorowało na gruźlicę, 13,6% z nich było nosicielami wirusa HIV, 2,7% pacjentów otrzymało wcześniejsze lub obecne leczenie przeciwretrowirusowe, a 0,5% zgłosiło się do wcześniejszej lub obecnej terapii prewencyjnej izoniazydem, z podobnymi wskaźnikami w dwóch grupach badawczych (Tabela 1). Średnie wskaźniki zgłoszeń przypadków gruźlicy w ciągu 12 miesięcy przed rejestracją klastra były nieco niższe w klastrach kontrolnych niż w klastrach interwencyjnych.
Udział w interwencji
W ośmiu klastrach interwencyjnych w badaniu wzięło udział 27126 górników (66,2% [zakres według skupienia, 54,5 do 97,4])
[patrz też: szron mocznicowy, dyżur aptek śrem, chlorella działanie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: chlorella działanie dyżur aptek śrem szron mocznicowy