Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Skurcze dodatkowe zatokowe (extrasystole sinusale) spostrzega sie bardzo rzadko

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Skurcze dodatkowe zatokowe (extrasystole sinusale) spostrzega się bardzo rzadko. Wśród skurczów dodatkowych poza zatokowych odróżnia się: 1) skurcze przedsionkowe (extrasystole auriculare) 2) przedsionkowo-komorowe, czyli węzłowe (extrasystole atriooentricułare s. nodale) 3) komorowe (extraole ueturiculare) 4) wtrącone (extrasystole interpolare). Skurczom dodatkowym zatokowym, przedsionkowym i węzłowym nadaje się także wspólne miano skurczów dodatkowych nadkomorowych (extrasystole supraueturiculare), Najczęstsze są skurcze dodatkowe komorowe, zwłaszcza pochodzące z lewej komory. Skurcze dodatkowe w trącone mogą być pochodzenia przedsionkowego albo komorowego i zdarzają się stosunkowo rzadko, mianowicie tylko w przypadkach bardzo zwolnionej czynności serca, gdy podnieta dodatkowa działa po skończonym skurczu. Prócz dróg przewodzących, bodźce dodatkowe mogą powstawać także w innych miejscach mięśnia sercowego, wywołując w warunkach pomyślnych r wnież skurcze dodatkowe w naszej statystyce klinicznej, dotyczącej 9 letniego okresu czasu, skurcze dodatkowe stanowią 26 % ogólnej liczby niemiarowości. W 60% miejscem wyjścia skurczów dodatkowych była lewa komora, w 40% prawa. W 70% skurcze dodatkowe były pochodzenia czynnościowego, w 30°10 organicznego. U pracowników umysłowych spostrzegano je dwa razy częściej niż u pracowników fizycznych (Stanisław Hrom). [więcej w: szpital kurlandzka, ucisk na worek oponowy, revimed gdańsk ]

Tags: , ,

No Responses to “Skurcze dodatkowe zatokowe (extrasystole sinusale) spostrzega sie bardzo rzadko”

 1. Glyph Says:

  stłuczenie, ból mięśniowy, czy nerwoból

 2. Krystian Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Stomatolog – gabinet dentystyczny[...]

 3. Nikola Says:

  Co roku co innego pisza

 4. Mr. Wholesome Says:

  Article marked with the noticed of: wybielanie zębów Warszawa[...]

 5. Hubert Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 6. Lilia Says:

  [..] Cytowany fragment: błędy lekarskie[...]

 7. Kickstart Says:

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

Powiązane tematy z artykułem: revimed gdańsk szpital kurlandzka ucisk na worek oponowy