Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘badanie żywej kropli krwi wrocław’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Losartan (Cozaar, Merck) jest nowym, skutecznym doustnie blokerem receptora angiotensyny II. Obecnie dostępne inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) blokują degradację bradykininy, która jest również metabolizowana przez ACE. Uważa się, że kumulacja silnych kinaz wazodylatacyjnych jest przyczyną kaszlu i obrzęku naczynioruchowego indukowanego przez inhibitory ACE. Ponieważ losartan nie wykazuje aktywności ACE, nie oczekuje się zwiększenia stężenia bradykininy.1 Dlatego zalecono lek jako potencjalnie wolny od tych działań niepożądanych. Obrzęk naczynioruchowy wystąpił u pacjenta spośród 4058 leczonych.1 Zgłaszamy inny przypadek obrzęku naczynioruchowego po podaniu losartanu. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘badanie żywej kropli krwi wrocław’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Kirwan i in. (Wydanie z 20 lipca) wykazało, że u pacjentów z wczesnym, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, prednizolon (7,5 mg na dobę) podawany przez dwa lata w połączeniu z innymi terapiami znacznie zmniejszył odsetek progresji choroby stwierdzonej radiologicznie. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą który trwa od 20 do 25 lat, a ostatecznym celem strategii terapeutycznej jest zmniejszenie skumulowanego bólu, niepełnosprawności, skutków ubocznych, skutków ekonomicznych i śmiertelności w trakcie choroby. Długoterminowe, prospektywne badania obserwacyjne dotyczące stosowania prednizonu wykazują bardzo niepokojące wyniki. Z zastosowaniem średnich dawek prednizonu (6,9 mg na dzień) podobnych do podawanych przez Kirwan et al. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘badanie żywej kropli krwi wrocław’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Do monitorowania danych w czasie rejestracji i randomizacji zastosowano interaktywne skomputeryzowane procedury. Przydziały pacjentów podzielono według centrum, a komputer przyporządkował każdego pacjenta do grupy leczonej na podstawie wzoru z permutowanym blokiem. Wszystkie dane zostały sprawdzone pod względem ważności i spójności przez centrum koordynujące. Błędy i brakujące wartości zostały zgłoszone badaczom w celu skorygowania lub potwierdzenia. Sprawdzono wiarygodność danych i spójność między zmiennymi. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘badanie żywej kropli krwi wrocław’

Obrzęk naczynioruchowy wywołany przez bloker angiotensyny II losartan

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W przewlekłym nieżycie przerostowym krtani obraz jest różnorodny. Przede wszystkim jednolite różowo-czerwonawe zabarwienie błony śluzowej ulega zmianie w niektórych miejscach, ustępując zabarwieniu szarawo-różowemu. Zależy to od zgrubienia warstw błony śluzowej albo zrogowacenia nabłonka. Zmiany te wyrażają się w postaci drobnych szarawych plamek, uwypukleń, guzków lub fałdów. Występują one na strunach prawdziwych najczęściej na ich wolnych brzegach, na strunach rzekomych oraz w przestrzeni międzynalewkowej i na wewnętrznej powierzchni nagłośni, a więc wszędzie tam, gdzie istnieje nabłonek wielowarstwowy płaski. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries