Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘bioimpedancja elektryczna’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

W zakresie narządu krążenia stwierdza się nadciśnienie tętnicze, zależne od choroby nerek. Gdy miesień sercowy osłabnie, nadciśnienie może ustąpić miejsca ciśnieniu prawidłowemu lub nawet niedociśnieniu. Tętno staje się częstsze, mniej wysokie i nawet niemiarowe. Prócz tego stwierdza się inne zmiany stojące w związku z chorobą nerek. Sama mocznica może wywoływać, zwykle w okresie już bardzo posuniętym, zapalenie osierdzia (pe1icarditis uraemica), naj częściej suche, rzadziej surowiczo-włóknikowe lub krwotoczne, Cechą znamienną tej sprawy w mocz- nicy jest jej przebieg prawie bez gorączki, bez bólów i bez innych dolegliwości sercowych, tak iż choroba objawia się tylko tarciem osierdziowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bioimpedancja elektryczna’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Ostra mocznica rzekoma (Uraemia eclamptica. Pseudóuraemia acuta). Określenie i wywód chorobowy. Przez mocznicę drgawkową, zwaną także ostrą mocznicą rzekomą, rozumie się stan chorobowy, spostrzegany w chorobach nerek, objawowo pozornie przypominający mocznicę prawdziwą, nie stojący jednak w bezpośrednim związku ze sprawnością nerek, ani zatrzymaniem w ustroju azotu niebiałkowego i związków aromatycznych, zależny natomiast od przejściowego wzmożenia ciśnienia mózgowego i niedokrwienia mózgu. Widal nadał tej postaci mocznicy nazwę chloraemia, przypuszczając, że wywołuje ją obrzęk mózgu, spowodowany zatrzymaniem chloru w ustroju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bioimpedancja elektryczna’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Mocznica drgawkowa zdarza się przeważnie w wieku młodym, zwłaszcza dziecięcym, u osób dotkniętych: 1) ostrym lub podostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych z rozlaną nerczycą przebiegającym z dużym nadciśnieniem tętni- czym; 2) ostrym lub podostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych przebiegającym z dużym nadciśnieniem bez rozlanej nerczycy; 3) zaostrzeniem przewlekłego .rozlanego zapalenia kłębków nerkowych z wysokim nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza jeżeli temu towarzyszy nerczyca; 4) rzadko w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków .nerkowych w okresie stwardnienia nerek, częściej zaś, jeżeli zapalenie jest skojarzone z nerczycą. W nerczycy niepowikłanej zapaleniem kłębków nerkowych mocznicy drgawkowej nie bywa. Natomiast nerczyca sprzyja powstawaniu mocznicy drgawkowej, gdy jest skojarzona z ostrym zapaleniem kłębków i przebiega – z dużymi obrzękami oraz przesiękami w jamach surowiczych. W tych przypadkach spostrzega się mocznicę drgawkową między innymi w okresie szybkiego wsysania obrzęków i przesięków, gdyż takie wsysanie zwiększa ilość krwi krążącej i u osób skłonnych do kurczów naczyń potęguje kurcze tętniczek mózgu. Jeżeli ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych wiedzie nie tylko do dużego nadciśnienia tętniczego, ale i do znacznej azocicy, wtedy mocznica drgawkowa może być skojarzona z mocznicą prawdziwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bioimpedancja elektryczna’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Napad przypominający zupełnie padaczkę trwa od kilka sekund do 10 minut i przechodzi w senność, a następnie w śpiączkę (coma), przy czym odruch Babińskiego jest dodatni. Śpiączka może trwać godzinami. Po napadzie powstają niekiedy zaburzenia psychiczne o cechach obłędu lub hipochondrii. Napady mogą powtarzać się bardzo często ich liczba dochodziła w niektórych spostrzeżeniach do 10, a nawet 100 na dobę (tzw. stan padaczkowy, status epilepticus). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries