Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘bliznowiec po operacji’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Tylko 43 pacjentów zostało zapisanych między grudniem 1989 r. A listopadem 1991 r., Ponieważ 29 z 51 uczestniczących ośrodków przestało zapisywać pacjentów w badaniu. Tylko 18 ośrodków nadal zapisywało się do pacjentów po listopadzie 1991 r., A rada nadzorcza wstrzymała badanie w czerwcu 1994 r. Z powodu niskiej stopy przyrostu. Wskaźniki odpowiedzi i przeżycia nie różniły się istotnie między tymi trzema okresami naboru. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘bliznowiec po operacji’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Stężenie dehydrogenazy mleczanowej było podwyższone u 36 z 105 losowo wybranych pacjentów (34 procent), dla których dane były dostępne w momencie rejestracji (Tabela 1). W czasie randomizacji stężenie dehydrogenazy mleczanowej nadal pozostawało nienormalne u 20 pacjentów w grupie transplantacyjnej i 21 w grupie leczonej konwencjonalnie. Spośród 109 pacjentów 45 miało pełne odpowiedzi (41 procent), a 64 miało częściowe odpowiedzi (59 procent) w czasie randomizacji. Czas nawrotu (w trakcie lub po terapii), typ histologiczny chłoniaka i liczba powtórnych nawrotów (dziewięć w grupie leczenia konwencjonalnego i pięć w grupie transplantacyjnej, P = 0,24) były podobne w obu grupach (Tabela 1) . Miejsce nawrotu, odsetek pacjentów z podwyższonym stężeniem dehydrogenazy mleczanowej w momencie nawrotu (36 procent w grupie transplantacyjnej i 33 procent w grupie leczonej konwencjonalnie) oraz wielkość guza w momencie nawrotu również podobne w dwóch grupach. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘bliznowiec po operacji’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ogólnie przyjmuje się, że pacjenci z chłoniakiem nieziarniczym o średnim lub wysokim stopniu złośliwości, którzy mają nawrót po początkowej terapii, mają złe rokowanie.1,2 Badanie retrospektywne z 1984 r. Z Francji i Anglii wykazało wyraźną zależność między reakcją chłoniaka do leczenia i wyniki leczenia. W 1987 r. połączenie wysokodawkowej chemioterapii i autologicznego przeszczepu szpiku kostnego u pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym w nawrocie było uważane za obiecujące, ale eksperymentalne i odpowiednie do stosowania tylko w ośrodkach badawczych. że leczenie pozostaje otwartym pytaniem, ponieważ konwencjonalne leczenie ratunkowe bez autologicznego przeszczepu szpiku kostnego może wywołać długie remisje; po co najmniej pięciu różnych schematach chemioterapii opisywano przewlekłe przeżycie po nawrocie W badaniu wstępnym nasza grupa (grupa Parma, utworzona w 1986 r. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘bliznowiec po operacji’

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad 7

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Objawy ogólne i w zakresie układu nerwowego potęgują się coraz bardziej. Zamroczenie świadomości może dojść do tego stopnia, że chorego można pobudzić do świadomości jedynie silnymi podnietami (sopor) i tylko czasowo, a na krótko przed śmiercią nie można już w ogóle go obudzić (śpiączka mocznicowa, coma uraemicum). Wcześnie, nieraz jako pierwsze objawy, stwierdza się zaburzenia w zakresie przewodu pokarmowego. Chorzy uskarżają się na zupełny brak łaknienia, a nawet na wstręt do pokarmów, zwłaszcza obfitujących w białko, szczególnie do mięsa, a także na wstręt do płynów pomimo równoczesnego wzmożonego pragnienia, na nieznośną suchość w ustach, obłożony język, nudności, wymioty po spożyciu pokarmu oraz niezależnie od jedzenia i picia, cierpią na biegunki, pod koniec życia czasami na uporczywą czkawkę. Przedmiotowo w zakresie przewodu pokarmowego stwierdza się woń Amoniaku z ust (foetor azotaemicus ), zależną od rozkładu mocznika z wytworzeniem amoniaku (poprzez węglan amonu). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries