Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘bol zeba po leczeniu kanalowym’

Dawniej amputowano z reguly konczyne w kazdym przypadku otwartego zlamania trzonu kosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bol zeba po leczeniu kanalowym’

Dawniej amputowano z reguly konczyne w kazdym przypadku otwartego zlamania trzonu kosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Sączkowanie. Każdą dużą ranę, zwłaszcza po rozcięciu kieszeni i zachyłków, należy sączkować drenami gumowymi, które wyprowadzamy na zewnątrz od miejsc najgłębszych przez otwory w zdrowej skórze. Sączkujemy również przez 24 godziny wszystkie otwarte złamania z wyjątkiem złamań paliczków i kości czaszki. b) Szew skóry. Skórę można zeszyć, jeżeli brzegi rany są gładkie, rana została całkowicie odświeżona, a zaopatrzenie rany nastąpiło wcześnie, przed wystąpieniem zapalenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bol zeba po leczeniu kanalowym’

Dawniej amputowano z reguly konczyne w kazdym przypadku otwartego zlamania trzonu kosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

I odcinku powyżej odejścia tętnicy głębokiej uda, f) tętnicy podkolanowej. a) Wskazania do szwu naczyniowego Szwu naczyniowego- nie bierzemy -pod uwagę w następujących przypadkach: 1. Jeżeli podwiązanie tętnicy nie przynosi szkody choremu, 2. Gdy kikuty przeciętej tętnicy można zbliżyć tylko kosztem napięcia, a próba wszczepienia kawałka żyły odpiszczelowej nie wydaje się w tym przypadku wskazana. 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bol zeba po leczeniu kanalowym’

Dawniej amputowano z reguly konczyne w kazdym przypadku otwartego zlamania trzonu kosci

Posted in Uncategorized  by admin
December 19th, 2018

Po skurczu dodatkowym zatokowym nie ma przerwy wyrównawczej rytm po nim wraca od razu do stanu prawidłowego. Również nie ma przerwy wyrównawczej po skurczach dodatkowych węzłowych, gdy przedsionki i komory kurczą się jednocześnie. Skurcze wtrącone nie naruszają następnego prawidłowego skurczu, a to wobec bardzo powolnej pracy serca. Zatem suma czasu trwania skurczu poprzedzającego skurcz dodatkowy i skurczu dodatkowego równa się, gdy skurcz dodatkowy jest komorowy, czasowi trwania dwóch skurczów prawidłowych. Skurcz dodatkowy komorowy cechuje, prócz tego, to, że na krzywe i tętna stwierdza się bezpośrednio po prawidłowej fali przedwcześnie występującą słabszą falę z dłuższą po niej przerwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries