Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W zakresie narządu krążenia stwierdza się nadciśnienie tętnicze, zależne od choroby nerek. Gdy miesień sercowy osłabnie, nadciśnienie może ustąpić miejsca ciśnieniu prawidłowemu lub nawet niedociśnieniu. Tętno staje się częstsze, mniej wysokie i nawet niemiarowe. Prócz tego stwierdza się inne zmiany stojące w związku z chorobą nerek. Sama mocznica może wywoływać, zwykle w okresie już bardzo posuniętym, zapalenie osierdzia (pe1icarditis uraemica), naj częściej suche, rzadziej surowiczo-włóknikowe lub krwotoczne, Cechą znamienną tej sprawy w mocz- nicy jest jej przebieg prawie bez gorączki, bez bólów i bez innych dolegliwości sercowych, tak iż choroba objawia się tylko tarciem osierdziowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ostra mocznica rzekoma (Uraemia eclamptica. Pseudóuraemia acuta). Określenie i wywód chorobowy. Przez mocznicę drgawkową, zwaną także ostrą mocznicą rzekomą, rozumie się stan chorobowy, spostrzegany w chorobach nerek, objawowo pozornie przypominający mocznicę prawdziwą, nie stojący jednak w bezpośrednim związku ze sprawnością nerek, ani zatrzymaniem w ustroju azotu niebiałkowego i związków aromatycznych, zależny natomiast od przejściowego wzmożenia ciśnienia mózgowego i niedokrwienia mózgu. Widal nadał tej postaci mocznicy nazwę chloraemia, przypuszczając, że wywołuje ją obrzęk mózgu, spowodowany zatrzymaniem chloru w ustroju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Mocznica drgawkowa zdarza się przeważnie w wieku młodym, zwłaszcza dziecięcym, u osób dotkniętych: 1) ostrym lub podostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych z rozlaną nerczycą przebiegającym z dużym nadciśnieniem tętni- czym; 2) ostrym lub podostrym rozlanym zapaleniem kłębków nerkowych przebiegającym z dużym nadciśnieniem bez rozlanej nerczycy; 3) zaostrzeniem przewlekłego .rozlanego zapalenia kłębków nerkowych z wysokim nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza jeżeli temu towarzyszy nerczyca; 4) rzadko w przewlekłym rozlanym zapaleniu kłębków .nerkowych w okresie stwardnienia nerek, częściej zaś, jeżeli zapalenie jest skojarzone z nerczycą. W nerczycy niepowikłanej zapaleniem kłębków nerkowych mocznicy drgawkowej nie bywa. Natomiast nerczyca sprzyja powstawaniu mocznicy drgawkowej, gdy jest skojarzona z ostrym zapaleniem kłębków i przebiega – z dużymi obrzękami oraz przesiękami w jamach surowiczych. W tych przypadkach spostrzega się mocznicę drgawkową między innymi w okresie szybkiego wsysania obrzęków i przesięków, gdyż takie wsysanie zwiększa ilość krwi krążącej i u osób skłonnych do kurczów naczyń potęguje kurcze tętniczek mózgu. Jeżeli ostre rozlane zapalenie kłębków nerkowych wiedzie nie tylko do dużego nadciśnienia tętniczego, ale i do znacznej azocicy, wtedy mocznica drgawkowa może być skojarzona z mocznicą prawdziwą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Napad przypominający zupełnie padaczkę trwa od kilka sekund do 10 minut i przechodzi w senność, a następnie w śpiączkę (coma), przy czym odruch Babińskiego jest dodatni. Śpiączka może trwać godzinami. Po napadzie powstają niekiedy zaburzenia psychiczne o cechach obłędu lub hipochondrii. Napady mogą powtarzać się bardzo często ich liczba dochodziła w niektórych spostrzeżeniach do 10, a nawet 100 na dobę (tzw. stan padaczkowy, status epilepticus). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozpoznanie mocznicy drgawkowej opiera się na stwierdzeniu objawów podrażnienia lub braku czynności niektórych części mózgu albo podrażnienia całego mózgu oraz wysokiego ciśnienia tętniczego bez ob- jawów niewydolności nerek u osób, dotkniętych rozlaną chorobą nerek. Rokowanie w mocznicy drgawkowej nie powikłanej, zwłaszcza w jej postaci niezupełnej, jest przeważnie pomyślne. Pewne obawy mogą powstawać w postaci typowej, jeżeli napady są bardzo częste, zwłaszcza u chorego z bardzo wysokim ciśnieniem tętniczym i osłabieniem serca. Leczenie. Aby zapobiec napadom mocznicy drgawkowej, poleca się prócz diety suchej i bezsolnej leki przeciwkurczowe (antispastica s. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Z innych metod leczniczych w mocznicy drgawkowej poleca się także obłuszczenie nerek (decapsulatio renum). O wartości metody trudno jednak wydać sąd, napady bowiem mocznicy drgawkowej zwykle ustępują nagle i bez tego zabiegu.
Mocznica naczyniowa Mocznica rzekoma przewlekła Określenie i wywód chorobowy. Miano : mocznica naczyniowa, inaczej rzekoma przewlekła nadano stanowi chorobowemu. przypominającemu mocznicę prawdziwą, a zależnemu od kurczów najdrobniej szych tętnic mózgowych, uległych stwardnieniu (nrterioloeclerosis ), Kurcze zwiększają przejściowo niedokrwienie odpowiednich części mózgu i przez to upośledzają ich czynność. Mocznicę naczyniową spostrzega się u osób z nadciśnieniem tętniczym na tle najczęściej stwardnienia nerek łagodnego, rzadziej złośliwego i jeszcze rzadziej we wtórnej marskości nerek, w której stwardnienie tętniczek mózgowych rozwija się wolniej i później. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozpoznanie mocznicy naczyniowej opiera się na stwierdzeniu wybitnego stwardnienia tętnic, nadciśnienia tętniczego oraz objawów przemijającego podrażnienia lub braku czynności niektórych części mózgu. Rozpoznanie różnicowe. W rachubę wchodzi mocznica prawdziwa i drgawkowa. Za mocznicą prawdziwą przemawia raczej przewlekły, powoli rozwijający się obraz zatrucia, mianowicie ciężki ogólny stan chorego, znaczne wychudzenie, suchość i bladość skóry, zwężenie źrenic, woń amoniaku z ust, zapalenie jamy ustnej, gruczołów przyusznych i przewodu pokarmowego w ogóle, czkawka, brak objawów podrażnienia lub nieczynności ośrodków mózgowych oraz drgawek padaczkowych i odruchu Babińskiego, objawy niewydolności nerek (azocica przekraczająca 200 mg%, znaczna indoksylemia itd.), nadto barwa bladosłomkowa moczu i niski jego ciężar właściwy. W razie poprawy objawy mocznicy prawdziwej ustępuj ą powoli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zmiany anatomiczno-patologiczne w mocznicy hipochloremicznej są takie same jak w nerczycy, z tą jednak różnicą, że w mocznicy hipochloremicznej stwierdza się złogi soli wapniowych w świetle cewek moczowych. W kłębkach nerkowych ani w układzie naczyniowym odchyleń od stanu prawidłowego nie ma. Rokowanie w mocznicy hipochloremicznej jest dobre: mocznica ustępuje, jeżeli choremu dostarczy się szybko dostateczną ilość chlorku sodu. Leczenie w mocznicy hipochloremicznej polega na szybkim wyrównaniu niedoboru chloru w krwi. Ilość niezbędnego w tym celu chlorku sodu oblicza się wychodząc z założenia (Coller), że na każde 100 mg7c niedoboru chlorku sodowego w surowicy krwi należy podać choremu w ciągu doby po 0,5 g chlorku sodu na każdy kilogram wagi jego ciała. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nie przesądzając dalszego rozwoju naszych pojęć, trzymam się w dalszym opisie chorób nerek klasyfikacji Volharda ze względów czysto praktycznych, wyodrębnione bowiem przezeń postaci mają dość wyraźne oblicza kliniczne, umożliwiające rokowanie i dające wytyczne do postępowania leczniczego. Jednak postaci Volharda w dalszym opisie znajdą szersze ujęcie zgodnie z nowszymi zdobyczami wiedzy. Za palenie kłębków nerkowych oraz nerczyca w postaci czystej zdarzaj ą się rzadko, natomiast poważnie kojarzą się z sobą. Jeżeli zmiany w układzie kłębkowym i cewkowym mają natężenie mniej więcej jednakowe, wtedy chorobę określam jako zapalenie nerek mieszane (nephrii mixta s. nephrosonephritis). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘iwona stajkowska’

Nadciśnienie tętnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dawki większe oraz dłuższe podawanie tego leku mogą wywołać objawy zatrucia, przede wszystkim wymioty obok innych zaburzeń w zakresie przewodu pokarmowego. Mniej toksyczna jest prostygmina (prostigmin). Stosuje się ją domięśniowo w dawce 0,5-1 mg lub 2-4 razy dziennie doustnie w kołaczykach a 1,5 mg. Franciszek Venulet poleca rozczynamoniakalny anyżowany (liquor ammonii anisatus) w dawce 6-8 kropli 3 razy dziennie na 10-15 minut przed jedzeniem. Lek ten ma być skuteczny zwłaszcza u osób ze wzmożonym napięciem nerwu błędnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries