Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Zwalczanie pojawiających się zagrożeń – Przyspieszenie dostępności terapii medycznych cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Poważny wpływ tych nagłych wypadków i brak skutecznych terapii uzasadnia przeprowadzenie badań klinicznych tak szybko, jak to możliwe. Doświadczenia związane z ebolą wskazują, że zwykłe stopniowe podejście do rozwoju można przyspieszyć i skrócić na podstawie tego, co wiadomo o produkcie kandydackim, nasilenia i ostrości choroby oraz ograniczonego okresu możliwości studiowania. W takich sytuacjach kryzysowych może być właściwe zaakceptowanie wyższych niż zwykle stopni niepewności i ryzyka w celu szybkiego przejścia do prób klinicznych, mając na celu szybsze uzyskanie bezpiecznych i skutecznych terapii u pacjentów. Wspólny protokół wystosowany podczas epidemii eboli może służyć jako model do szybkiego oceniania obiecujących, lecz niesprawdzonych terapii w obecnym wybuchu MERS-CoV i przyszłych epidemiach. Takie podejście umożliwi wcześniejsze badania kliniczne badanych leków, aby przyspieszyć identyfikację bezpiecznych, skutecznych terapii, a tym samym uczynić je wcześniej dostępnymi dla pacjentów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Zwalczanie pojawiających się zagrożeń – Przyspieszenie dostępności terapii medycznych cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Trwają już starania, aby zebrać podpisy pod referendum, aby je uchylić4. Zagrożeniom konstytucyjnym również zagraża – ale jest mało prawdopodobne, aby odniosły sukces. W 1890 roku Sąd Najwyższy w Kalifornii utrzymał w mocy prawo stanowe wymagające szczepień, aby uczęszczać do szkoły (Abeel v. Clark). Piętnaście lat później w Jacobson przeciwko Massachusetts, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił twierdzenie, że mandat szczepień Massachusetts niezwiązany z wejściem do szkoły naruszył konstytucyjne prawo do rzetelnego procesu sądowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Zwalczanie pojawiających się zagrożeń – Przyspieszenie dostępności terapii medycznych cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Na funkcjonalnym obrazowaniu rezonansu magnetycznego u ludzi w stanie gorącym (zestresowanym), zauważa White, kora wyłącza się i ciało migdałowate świeci; w spokojnych ludziach jest odwrotnie. Wykwalifikowani lekarze zajmujący się opieką paliatywną, poprzez uczestnictwo w emocjach pacjentów i zastępczych emocjach i doświadczeniu, mogą pomóc im osiągnąć chłodny stan, gdy otrzymują informacje. Pomoce decyzyjne osiągają podobny efekt – spowalniają proces decyzyjny, umożliwiając osiągnięcie stanu niższego. Ale chociaż pomoce decyzyjne mogą łagodzić przeciążenie poznawcze i emocjonalne, zakładają, że decyzje będą dzielone. I tak jak przekazywanie informacji, tak samo dzieje się poczucie odpowiedzialności, z potencjalnie paraliżującymi efektami – takimi jak te czasami obserwowane u krewnych umierających pacjentów, którzy zdecydowali się nie podejmować działań resuscytacyjnych, ale są pytani o takie kwestie, jak dalsze odżywianie: decydując się przestać karmić, ktoś może czuć równoznaczne z głodem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ortopeda warszawa’

Zwalczanie pojawiających się zagrożeń – Przyspieszenie dostępności terapii medycznych cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Dzień po tym, jak 19-letni Jerry Canterbury poddał się chirurgicznej laminektomii, wypadł z łóżka i został sparaliżowany od pasa w dół. Jego neurochirurg, William Spence, reoperował, by zmniejszyć nacisk na rdzeń kręgowy, przywracając większość funkcji motorycznych. Ale Canterbury cierpiała z powodu dysfunkcji jelit i pęcherza moczowego, co wymagało zacisku prącia. Był rok 1959 i chociaż świadoma zgoda była obowiązkowa od dziesięcioleci, jej znaczenie pozostało mgliste. Canterbury później pozwał, twierdząc, że Spence nie poinformował go odpowiednio o ryzyku paraliżu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries