Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Kolejny 9-miesięczny okres obserwacji interwencji umożliwił wszystkim uczestnikom ukończenie 9-miesięcznej terapii izoniazydowej; Górnicy, którzy dołączyli do pracowników interwencyjnych w tym okresie, otrzymali możliwość zapisania się na studia. Dla klastrów kontrolnych zdefiniowano odpowiednie okresy (rysunek 1). Po okresie obserwacji interwencji zmierzyliśmy występowanie gruźlicy we wszystkich klastrach w 12-miesięcznym okresie pomiarowym dla pierwotnego wyniku. Pod koniec badania zmierzyliśmy występowanie gruźlicy wśród kolejnych próbek pracowników poddawanych corocznym badaniom lekarskim. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Gruźlica jest epidemią wśród pracowników południowoafrykańskich kopalń złota. Oceniliśmy interwencję mającą na celu przerwanie przenoszenia gruźlicy za pomocą masowego badania przesiewowego związanego z leczeniem aktywnej choroby lub utajonej infekcji. Metody
W badaniu klinicznym z randomizacją wytypowaliśmy 15 klastrów z 74 744 górnikami jako klastry interwencyjne (40 981 górników w 8 klastrach) lub klastry kontrolne (37 763 górników w 7 klastrach). W klastrach interwencyjnych wszystkim górnikom zaoferowano badania przesiewowe na gruźlicę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wybuch epidemii eboli w Afryce Zachodniej tragicznie zilustrował niedociągnięcia globalnego systemu opieki zdrowotnej. Dysfunkcjonalne struktury zarządzania – w ramach instytucji i sektorów – utrudniają działania w zakresie reagowania. Zasoby finansowe i ludzkie pojawiały się powoli i były niewystarczające, ponieważ często występują podczas kryzysów humanitarnych. Nadzór i inne systemy informacyjne nie były w stanie sprostać zadaniu. Personel medyczny ryzykował życiem, aby zapewnić opiekę, a wielu zmarło. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Lecz dostawcy leczenia w programach zorientowanych na abstynencję i ich sojusznicy rządowi nigdy nie zaakceptowali bezterminowego utrzymania, a ich moralne i polityczne zastrzeżenia utrzymywały tę kwestię w stanie gotowości. Mimo, że zatwierdzono w 2002 r. Przez Food and Drug Administration nowe produkty zawierające buprenorfinę, częściowego agonisty opioidowego, wciąż się podnieca. Brak rezolucji utrudnił inne ważne zadanie medyczne – prewencję trzeciorzędną, minimalizując szkody w przypadkach mocno utrwalonego uzależnienia od opioidów. Kluczowe cele – zmniejszenie liczby śmiertelnych przypadków przedawkowania, powikłań medycznych i społecznych oraz zażywania narkotyków w iniekcjach i związanych z nimi infekcji – są trudne do osiągnięcia, jeśli jedynym dostępnym rozwiązaniem jest leczenie ukierunkowane na abstynencję. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Dziś w Stanach Zjednoczonych konserwatywne obyczaje społeczne narażają kobiety na dostęp do bezpiecznej i niedrogiej antykoncepcji. Nawet w 2016 r. Nie ma pewności, że kontrola urodzeń będzie dostępna dla wszystkich kobiet w USA, niezależnie od zdolności płatniczej. W decyzji z 2014 r. W Burwell przeciwko Hobby Lobby Stores Sąd Najwyższy uznał, że firmy o ścisłej współpracy – te, w których mniej niż pięć osób posiada ponad połowę udziałów w spółce – mogą zdecydować o wyłączeniu ochrony antykoncepcyjnej ze swoich planów ubezpieczenia zdrowotnego swoich pracowników zgodnie z ustawą o przystępnej cenie, jeśli stosowanie środków antykoncepcyjnych narusza ich przekonania religijne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Poważny wpływ tych nagłych wypadków i brak skutecznych terapii uzasadnia przeprowadzenie badań klinicznych tak szybko, jak to możliwe. Doświadczenia związane z ebolą wskazują, że zwykłe stopniowe podejście do rozwoju można przyspieszyć i skrócić na podstawie tego, co wiadomo o produkcie kandydackim, nasilenia i ostrości choroby oraz ograniczonego okresu możliwości studiowania. W takich sytuacjach kryzysowych może być właściwe zaakceptowanie wyższych niż zwykle stopni niepewności i ryzyka w celu szybkiego przejścia do prób klinicznych, mając na celu szybsze uzyskanie bezpiecznych i skutecznych terapii u pacjentów. Wspólny protokół wystosowany podczas epidemii eboli może służyć jako model do szybkiego oceniania obiecujących, lecz niesprawdzonych terapii w obecnym wybuchu MERS-CoV i przyszłych epidemiach. Takie podejście umożliwi wcześniejsze badania kliniczne badanych leków, aby przyspieszyć identyfikację bezpiecznych, skutecznych terapii, a tym samym uczynić je wcześniej dostępnymi dla pacjentów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W dniu 18 maja 2015 r. Przywódcy trzech systemów szpitalnych – Dartmouth-Hitchcock Medical Center, szpitala i systemu opieki zdrowotnej Johns Hopkins oraz University of Michigan Health System – publicznie ogłosili kampanię Take the Volume Pledge , aby zapobiec pewnym zabiegom chirurgicznym od wykonywane przez chirurgów, którzy wykonują stosunkowo niewielu pacjentów lub w ich szpitalach, gdzie wykonywanych jest stosunkowo niewiele takich zabiegów. The Pledge, promowany przez długoletnich zwolenników poprawy jakości, takich jak John Birkmeyer i Peter Pronovost, rzuca wyzwanie innym dużym systemom opieki zdrowotnej, by przyłączyli się do nich, ograniczając skuteczność 10 operacji chirurgicznych – w tym operacji żołądkowo-jelitowych, sercowo-naczyniowych i wymiany stawów – do szpitali i chirurgów, którzy wykonują więcej niż minimalną liczbę. Roczne wartości progowe wahają się od 10 na szpital i 5 na chirurga w przypadku stentowania tętnic szyjnych do 50 na szpital i 25 na chirurga do wymiany stawu biodrowego i kolanowego. Reakcja chirurgów na Przysięgę, która była szeroko promowana w raporcie US News & World Report w ramach rankingu Najlepszych Szpitali dla Powszechnej Opieki Medycznej, była przewidywalnie wroga – i zupełnie nieproporcjonalna do skromnych ambicji Plemienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Co jeśli na przykład preferencją pacjenta jest wiedzieć mniej. Zdobycie tej preferencji jest trudne. Większość pacjentów pyta, czy chcą być poinformowani, że tak. Nawet jeśli wiedzą, że nie chcą wszystkich możliwych informacji, nasz etos informacji-mocy może sprawić, że preferencje będą nie do przyjęcia. Co najważniejsze, wybór, aby zostać poinformowanym, jest paradoksalnie niedoinformowany: nie wiesz, ile chcesz ujawnić, zanim dowiesz się, co zawiera ujawnienie i jak może ono wpłynąć na Ciebie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W czerwcu 2015 r. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO) opublikowało proponowane ramy oceny wartości różnych terapii nowotworowych.1 Celem była ocena wybranych schematów leczenia na podstawie ich klinicznej korzyści, toksyczności i kosztów. Pomysły ASCO na temat kosztów były inkubowane przez długi czas: w 2007 r. Organizacja utworzyła grupę zadaniową ds. Kosztów leczenia chorób nowotworowych, chociaż, podobnie jak większość wyspecjalizowanych organizacji medycznych, generalnie milczała w kwestii kosztów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital kurlandzka’

Próba masowej izoniazydowej profilaktyki w zwalczaniu gruźlicy AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wrodzone nieprawidłowości nerek i dróg moczowych są najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u dzieci. Zaburzenia te są wysoce niejednorodne, a czynniki etiologiczne są słabo poznane. Metody
Przeprowadziliśmy analizę sprzężeń genetycznych i sekwencjonowanie całego egzonu w rodzinie z autosomalną dominującą formą wrodzonych nieprawidłowości nerek lub dróg moczowych (siedmiu dotkniętych członków rodziny). Przeprowadziliśmy również analizę sekwencji u 311 niespokrewnionych pacjentów, a także badania histologiczne i funkcjonalne. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »