Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W przypadkach zaostrzenia się objawów wydzielina zasycha między strunami w postaci strupów zmniejszając światło szpary głośni. Zmiany wsteczne w mięśniach wewnętrznych krtani doprowadzają do słabszego napinania się strun głosowych (musculus vocalis) oraz do niecałkowitego domykania się tylnej części szpary głośni wskutek zmian w mięśniu poprzecznym (musculscs transcersus ). Specjalnie ciężką. postacią zanikowego nieżytu krtani jest suchy, krwawy nieżyt krtani (laryngitis sicca haemorrhagica), w którym stwierdza się liczne podśluzówkowe wylewy krwawe. Rozpoznanie przewlekłego zanikowego nieżytu krtani nie nastręcza trudności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do najważniejszych środków leczniczych należy leczenie klimatyczne. Pobyt w klimacie morskim jest specjalnie korzystny ze względu na dużą zawartość jodu w powietrzu. Picie oraz wziewanie wód alkalicznych daje dobre wyniki lecznicze dzięki własności rozpuszczania śluzu na powierzchni nabłonka, Wziewania nie powinny odbywać się w wysokiej ciepłocie, gdyż czynią śluzówkę bardziej wrażliwą usposabiając krtań do zaostrzeń choroby w przypadku wahań temperatury otoczenia. W przypadkach uporczywie zasychającej wydzieliny na powierzchni krtani osiąga się pomyślne wyniki przez wlewanie lub rozpylanie płynów oleistych, rozpuszczających wydzielinę. Jeśli zanikowy nieżyt krtani połączony jest z zakażeniem górnych dróg oddechowych, osiąga się dobre wyniki lecznicze przez przepłukiwania lub wziewania penicyliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dolegliwości są częstsze, gdy chory leży, bo wtedy czynność serca jest wolniejsza, wskutek czego łatwiej wślizgują się skurcze dodatkowe. Dolegliwości, zależne od skurczów dodatkowych są częstsze u osób młodych ze zdrowym sercem, natomiast dokuczają one stosunkowo rzadko w organicznych chorobach serca, nawet w zwyrodnieniu mięśnia sercowego. Tutaj skurcze dodatkowe raczej wykrywa się podczas badania, tam natomiast one niepokoją chorych i zmuszają ich szukać porady lekarskiej. Skurcz dodatkowy można stwierdzić także przedmiotowo podstawowymi metodami badania fizycznego. Mianowicie za skurczem dodatkowym komorowym przemawiają: 1) uderzenie koniuszkowe słabsze niż poprzednie z wydłużoną przerwą po słabszym uderzeniu 2) osłuchowo bezpośrednio po dwóch prawidłowych tonach dwa inne, wcześniej się pojawiające i jakby z dala płynące, przy czym pierwszy z tonów dodatkowych miewa często, w przeciwieństwie do słabo wypełnionej fali tętna odcień poniekąd kłapiący, prawdopodobnie wskutek silniejszych drgali zastawki dwudzielnej w sercu słabo wypełnionym krwią odcień ten jest tym głośniejszy, im wypełnienie komór jest mniejsze 3) na tętnie bezpośrednio po prawidłowej fali przedwcześnie występująca słabsza ale z dłuższą po niej przerwą fala ta jest tym słabsza, im wcześniej po skurczu powstaje podnieta do skurczu dodatkowego 4) jeżeli skurcz dodatkowy jest bezskuteczny, tak iż wywołuje tętno wypadające, to w sercu prócz dwóch prawidłowych tonów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Odróżnienie tła organicznego od czynnościowego skurczów dodatkowych nasuwa nieraz duże trudności i wymaga przede wszystkim bardzo dokładnego badania chorego. W różnicowaniu dopomaga: 1) zachowanie się chorego w spokoju i podczas wysiłku. Chorzy ze skurczami dodatkowymi czynnościowymi bardzo często czują się lepiej podczas intensywnej pracy, wtedy, bowiem skurcze dodatkowe znikają albo stają się rzadsze niż w spoczynku. Na odwrót skurcze, które są objawem organicznej choroby serca podczas pracy stają się liczniejsze i dokuczliwsze 2) badanie elektrokardiograficzne. W przypadkach skurczów dodatkowych czynnościowych zespoły komorowe w elektrokardiogramie mają budowę jednakową i prawidłową, w związku z powstawaniem podniet w tym samym miejscu, natomiast gdy te skurcze są objawem uszkodzenia mięśnia sercowego, kształt ich zespołów w elektrokardiogramie jest różny podniety bowiem do tych skurczów powstają w różnych miejscach mięśnia sercowego . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Zgłoszenia przypadków przekraczały 4000 na 100 000 górników w latach 1999-4-6 i utrzymywały się na wysokim poziomie w 2008 r. (3000 na 100 000 górników), pomimo promocji testów na HIV związanych z bezpłatną terapią przeciwretrowirusową (co znacznie zmniejsza częstość występowania gruźlicy) i docelową terapią profilaktyczną izoniazydową dla górników żyjąc z HIV. 6,7 Podczas próby przeprowadzonej w latach 60. XX w., W której na Alasce randomizowano gospodarstwa domowe, w których gruźlica była epidemią, terapia zapobiegająca izoniazydowi, która została dostarczona wszystkim domownikom, spowodowała 55% spadek częstości występowania gruźlicy w ciągu 6 lat. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W ten sposób pomożemy stworzyć środowisko, które promuje pełne uczestnictwo w naszym społeczeństwie, bardziej niezależne życie i lepszą jakość życia opartą na lepszym zdrowiu. ACA oferuje polityki i narzędzia, które powinny przynosić korzyści osobom niepełnosprawnym. Konieczna będzie jednak wspólna uwaga ze strony praktyków i systemów dostarczania, aby poprawić opiekę nad tą populacją, do której w końcu dołączy się większość z nas. Finansowanie i ujawnianie informacji
Poglądy wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC).
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W 1888 r. 14,5% zaleceń wypełnionych w drogeriach w Bostonie zawierało opiaty. W 1908 r. Porównywalna wartość dla Kalifornii wynosiła 3,6%. Dziesięć lat później, śledczy z Pensylwanii odkryli, że jedna trzecia lekarzy stanu napisała 90% recept na opiaty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szpital spartańska’

Zmiany wsteczne w miesniach wewnetrznych krtani

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Jedynie 12 z 54 pacjentów otrzymało radioterapię zajętego pola po czterech dodatkowych kursach DHAP (głównie dlatego, że 26 pacjentów miało nawroty podczas czterech kursów DHAP i przed otrzymaniem radioterapii). W tej grupie zachorowalność była niższa niż w grupie transplantacyjnej, z jednym przypadkiem wstrząsu septycznego i sześcioma epizodami zakażenia bakteryjnego (posocznica w trzech), dwoma z infekcjami wirusowymi, jedną z infekcji grzybiczych, trzema zapaleniem płuc i jedną z toksyczności wątrobowej. Czterech pacjentów miało zapalenie błony śluzowej, trzy miały biegunkę (stopień 3 u jednego pacjenta), a dwa miały toksyczne działanie na serce (stopień w obu przypadkach). Jedynie toksyczność nerkowa (14 przypadków, z których była w stopniu 3.) była częstsza niż w grupie transplantacyjnej. Rysunek 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries