Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Terapia wewnątrznaczyniowa po dożylnym t-PA versus t-PA Alone for Stroke AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Do analizy surowych zmodyfikowanych wyników Rankina wykorzystaliśmy test van Elterena.26 Wyniki
Charakterystyka uczestników
Łącznie 656 uczestników przeszło randomizację (434 uczestników do terapii wewnątrznaczyniowej i 222 do samego dożylnego t-PA) w 58 ośrodkach badawczych między 25 sierpnia 2006 r. A 17 kwietnia 2012 r. W Stanach Zjednoczonych (41 miejsc), Kanada (7) , Australia (4) i Europa (6) (patrz Dodatek dodatkowy). Tabela 2 w dodatkowym dodatku zawiera listę przyczyn, dla których badani pacjenci nie byli poddawani randomizacji, a ryc. w dodatkowym dodatku pokazuje liczbę pacjentów poddanych interwencjom badawczym. Zastosowano niekorzystne imputacje dla 27 uczestników (14 uczestników, dla których główny wynik oceniano poza okresem 30 dni i 13 dla których pierwotny wynik nie został oceniony).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Jedyną wartością wyjściową różniącą się istotnie pomiędzy dwiema grupami leczenia był odsetek pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (p = 0,01) (tab. 1). Dane na temat obecności lub braku głównych niedrożności tętnic według wyniku NIHSS dla 306 uczestników, u których wykonano angiografię CT na początku badania, przedstawiono na rycinie 2 w dodatkowym dodatku.
Główny wynik
Rysunek 1. Ryc. 1. Rozkład zmodyfikowanych wyników Rankina według grupy analitycznej i punktacja na Skali Udaru w Krajowym Instytucie Zdrowia (NIHSS). Procenty pacjentów są pokazane w lub powyżej każdej komórki, zgodnie z wynikiem na zmodyfikowanej skali Rankina . Wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 6, przy czym 0 oznacza brak objawów, brak klinicznie znaczącej niepełnosprawności (zdolność do wykonywania wszystkich zwykłych czynności, pomimo pewnych objawów), 2 niewielkie upośledzenie (możliwość opiekowania się własnymi sprawami bez pomocy, ale niemożność wykonywania wszystkich czynności poprzednia działalność), 3 umiarkowana niepełnosprawność (wymaga pomocy, ale może chodzić bez pomocy), 4 umiarkowanie ciężkie upośledzenie (niezdolne do zaspokajania potrzeb cielesnych bez pomocy i niezdolne do samodzielnego chodzenia), 5 ciężka niepełnosprawność (wymaga stałej opieki pielęgniarskiej i uwagi, obłożnie chorych i nietrzymanie moczu) i 6 śmierci. Osoby z wynikiem 0, lub 2 są uważane za funkcjonalnie niezależne. Zdefiniowane wcześniej analizy wtórne nie wykazały znaczących różnic między dwiema grupami leczenia w całym rozkładzie ogólnego zmodyfikowanego wyniku Rankina (P = 0,25); wśród pacjentów z wynikiem NIHSS od 8 do 19, wskazującym umiarkowanie ciężki udar (P = 0,83); lub wśród osób z wynikiem NIHSS wynoszącym 20 lub więcej, co wskazuje na ciężki udar (P = 0,06). Skrót t-PA oznacza tkankowy aktywator plazminogenu.
Rysunek 2
[podobne: medicover cybernetyki, medicover graniczna, iwona stajkowska ]

Tags: , ,

No Responses to “Terapia wewnątrznaczyniowa po dożylnym t-PA versus t-PA Alone for Stroke AD 6”

 1. Oliver Says:

  Article marked with the noticed of: dieta kopenhaska[...]

 2. Easy Sweep Says:

  A ja myslalam, ze mi magnezu brakuje

 3. Roksana Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: plan treningowy na mase[...]

 4. Mr. Wholesome Says:

  boję, że jak taki włókniak jednak może być niebezpieczny

 5. Hightower Says:

  [..] Cytowany fragment: medycyna estetyczna[...]

 6. Stacker of Wheat Says:

  W efekcie okazało się, że to rzadki, złośliwy nowotwór

Powiązane tematy z artykułem: iwona stajkowska medicover cybernetyki medicover graniczna