Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Terapia wewnątrznaczyniowa po dożylnym t-PA versus t-PA Alone for Stroke AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Skorygowane ryzyko względne dla predefiniowanych podgrup, zgodnie z oceną według pierwotnego wyniku zmodyfikowanego wyniku Rankin od 0 do 2 po 90 dniach. Dane skorygowano dla wieku (ciągły), bazowej warstwy NIHSS i czasu od początku do początku dożylny t-PA (ciągły). Porównania podstawowych warstw NIHSS nie zostały skorygowane dla wyjściowego wyniku NIHSS, a podgrupy zdefiniowane zgodnie z wyjściowymi warstwami NIHSS i czasem od początku do dożylnego t-PA dostosowano tylko dla wieku. Jeden pacjent, który przeszedł randomizację, nie otrzymał dożylnego t-PA, ale został włączony do analizy zamiaru leczenia. Program Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS) pozwala na systematyczne ocenianie 10 regionów mózgu za pomocą tomografii komputerowej (CT), z wynikiem wskazującym normalny region i 0 wskazującym region wykazujący oznaki niedokrwienia ; całkowite wyniki wahają się od 10 (brak oznak wczesnego niedokrwienia) do 0 (wszystkie 10 regionów na półkuli wykazują wczesne zmiany niedokrwienne). Dane dotyczące ASPECTS uzyskano dla pacjentów, którzy mieli oryginalne skany TK dla porównania. Łącznie 220 uczestników miało zamknięcie tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA), środkowej tętnicy mózgowej (M1) lub tętnicy podstawnej, jak określono za pomocą angiografii CT przed leczeniem dożylnym t-PA. Proces został zatrzymany wcześnie z powodu marności, zgodnie z wcześniej określoną zasadą. Nie było istotnej różnicy między grupami wewnątrznaczyniowymi a grupami z podawaniem dożylnym t-PA w ogólnej proporcji uczestników ze zmodyfikowanym wynikiem Rankina wynoszącym 2 lub mniej (odpowiednio 40,8% i 38,7%, bezwzględna skorygowana różnica, 1,5 punktu procentowego, 95% przedział ufności [CI], -6,1 do 9,1, z korektą dla warstw NIHSS) (rysunek 1). Nie było również znaczącej różnicy w predefiniowanych podgrupach pacjentów z wynikiem NIHSS wynoszącym 20 lub więcej, wskazującym na ciężki udar (różnica 6,8 punktów procentowych na korzyść grupy wewnątrznaczyniowej terapii, 95% CI, -4.4 do 18,1), oraz pacjenci z wynikiem 8 do 19, co wskazuje na umiarkowanie ciężki udar (różnica -1.0 punktu procentowego na korzyść dożylnej grupy t-PA, 95% CI, -10,8 do 8,8) (Figura 2).
Drugorzędne wyniki
Wstępnie zdefiniowane analizy wtórne nie wykazały istotnych różnic między podgrupami. Kierunek działania faworyzował lepsze ogólne wyniki wśród uczestników grupy wewnątrznaczyniowej terapii leczonej dożylnym t-PA w ciągu 2 godzin po wystąpieniu objawów, w porównaniu z tymi leczonymi samym dożylnym t-PA w ciągu 2 godzin po wystąpieniu objawów (Figura 2). oraz Rys. 3 w Dodatku Uzupełniającym), ale różnica nie była znacząca. Podobny kierunek działania prowadził do lepszych rezultatów od czasu dożylnego t-PA do punkcji pachowej 90 minut lub mniej w grupie wewnątrznaczyniowej terapii, w porównaniu z czasem inicjacji procedury dłuższym niż 90 minut, ale różnica również nie była znacząca
[patrz też: szron mocznicowy, badanie żywej kropli krwi wrocław, jąkanie kloniczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: badanie żywej kropli krwi wrocław jąkanie kloniczne szron mocznicowy