Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Terapia wewnątrznaczyniowa po dożylnym t-PA versus t-PA Alone for Stroke AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nie stwierdzono istotnych różnic w śmiertelności po 7 dniach lub po 90 dniach, z częstością występowania objawowego krwotoku śródmózgowego lub z częstością występowania krwiaka miąższowego, chociaż częstość bezobjawowych krwotoków wewnątrzmózgowych była większa w grupie wewnątrznaczyniowej niż w teście dożylnym. -PA grupa (P = 0,01) (patrz Tabela 6 w Dodatku Aneks do listy wszystkich poważnych zdarzeń niepożądanych). Dyskusja
Badanie IMS III zostało wcześniej przerwane z powodu daremności, zgodnie z wcześniej określonymi zasadami, i nie wykazało korzyści w funkcjonalnym wyniku z zastosowaniem dodatkowej terapii wewnątrznaczyniowej, w porównaniu ze standardową terapią samego dożylnego t-PA. Profile bezpieczeństwa były podobne w dwóch grupach leczenia.
Zaprojektowaliśmy analizę stratyfikacyjną dla pierwotnego wyniku, zakładając, że skuteczność terapii wewnątrznaczyniowej byłaby większa u uczestników z cięższym udarem (wynik NIHSS .20), ponieważ tacy pacjenci mają największe prawdopodobieństwo okluzji w dużej tętnicy wewnątrzczaszkowej i największe objętość niedokrwionego mózgu narażonego na ryzyko.12-14 W tej podgrupie różnica w odsetku uczestników ze zmodyfikowanym wynikiem Rankina 2 lub mniej po 90 dniach w grupie wewnątrznaczyniowej terapii, w porównaniu z osobami leczonymi za pomocą dożylnej t-PA samodzielnie, nie był znaczący (6,8 punktów procentowych, 95% CI, -4,4 do 18,1), a większa różnica między pacjentami z cięższymi deficytami, którzy byli leczeni w ciągu 2 godzin po wystąpieniu udaru, również nie była istotna (14,0 punktów procentowych; 99% CI, -6,2 do 34,1).
Chociaż przypuszczano, że wcześniejszy czas do terapii wewnątrznaczyniowej wiązał się z większą korzyścią, wyniki odpowiednich wcześniej określonych analiz podgrup nie były znaczące. Próby ostrego zawału mięśnia sercowego wykazały zwiększoną skuteczność przezskórnej interwencji wieńcowej w porównaniu z trombolizą specyficzną dla fibryny (o punkt procentowy niższa śmiertelność z przezskórną interwencją wieńcową); Skuteczność jest silnie związana zarówno z szybkością rozpoczynania leczenia, jak i ze stopniem i stopniem niedokrwienia mięśnia sercowego. 27, 28 Biorąc pod uwagę te dane z prób reperfuzji u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, silny związek między czasem od wystąpienia objawów a zapoczątkowaniem leczenie i kliniczną skuteczność dożylnej t-PA oraz danych podgrup z badania IMS III, przyszłe próby terapii wewnątrznaczyniowej powinny uwzględniać metody minimalizacji opóźnień w rozpoczęciu terapii wewnątrznaczyniowej. Ponadto, chociaż nie znaleźliśmy znaczącej korzyści z terapii wewnątrznaczyniowej u pacjentów z ciężkim udarem lub okluzją dużej tętnicy, większa próba, która jest wystarczająco silna, aby ocenić te podgrupy, może wykazać skuteczność.
Chociaż skuteczna rewaskularyzacja w badaniu IMS III wiązała się z lepszymi wynikami funkcjonalnymi w grupie wewnątrznaczyniowej terapii, istnieją ograniczenia rewaskularyzacji jako zastępcza miara zróżnicowanej skuteczności pomiędzy dwiema terapiami reperfuzyjnymi
[przypisy: ucisk na worek oponowy, revimed gdańsk, eskulap świdnica ]

Tags: , ,

No Responses to “Terapia wewnątrznaczyniowa po dożylnym t-PA versus t-PA Alone for Stroke AD 9”

 1. Breadmaker Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: salon kosmetyczny warszawa[...]

 2. Gustaw Says:

  częste zapalenie oskrzeli może świadczyć o alergii

 3. Emilia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Stomatolog Kraków[...]

 4. Papa Smurf Says:

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

 5. Róża Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: choroby[...]

 6. Alicja Says:

  Chorowałem i chorowałem, a lekarze nie wiedzieli co mi jest

Powiązane tematy z artykułem: eskulap świdnica revimed gdańsk ucisk na worek oponowy