Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Tworzenie globalnego schematu ryzyka dla zdrowia ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Inicjatywa obejmuje również grupy zajmujące się planowaniem działań, które będą nadzorować przygotowania do czterech publicznych warsztatów dotyczących gromadzenia informacji, z udziałem ekspertów zajmujących się zarządzaniem na rzecz globalnego zdrowia, finansowaniem sytuacji nadzwyczajnych w zakresie zdrowia publicznego, odpornymi systemami opieki zdrowotnej oraz badaniami i rozwojem produktów medycznych. Prace nad zarządzaniem na rzecz globalnego zdrowia rozpoczną się od przeglądu bieżących obowiązków i ograniczeń krajów, instytucji regionalnych, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i innych odpowiednich agencji ONZ, a także Międzynarodowego Zdrowia. Regulacje (IHR) i ocena potencjalnych zmian międzynarodowych ram zarządzania, które zapewniłyby niezawodne możliwości reagowania niezależnie od kontekstu środowiskowego. Możliwe sposoby reformowania lub upodmiotowienia systemu WHO i ONZ w celu skuteczniejszego reagowania na sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego – takie jak opracowanie wytycznych dotyczących roli organizacji niezwiązanych ze zdrowiem, ustanowienie mechanizmów mobilizacji światowej siły roboczej w dziedzinie zdrowia, rozwój silnych sieci regionalnych, które dzielą się informacje i koordynowane odpowiedzi oraz tworzenie krajowych centrów dowodzenia – mogą być również brane pod uwagę.
Rozpoczęcie procesu finansowania rozpocznie się od zbadania, w jaki sposób globalne fundusze na reagowanie na zagrożenia pandemiczne można z wyprzedzeniem odłożyć na bok lub szybko zmobilizować, skąd powinny pochodzić pieniądze i jak je wydać. Grupa robocza oceni rolę zaproponowanego przez Bank Światowy pandemicznego instrumentu finansowania kryzysowego, który będzie koordynował międzynarodową reakcję finansową na pandemie – w szczególności, w jaki sposób instrument mógłby zapewnić szybkie wdrożenie i szybkie wynagrodzenie pracowników służby zdrowia oraz zminimalizować czasy transakcji na inne wydatki. Istotne dla tej dyskusji będą role odgrywane przez sektor prywatny, a zwłaszcza sektor reasekuracji, w łączeniu ryzyka w sytuacjach globalnych. Warsztaty dotyczące finansowania będą analizować możliwe funkcje underwritingowe banków, ubezpieczycieli i domów inwestycyjnych oraz analizować, w jaki sposób mogą złagodzić szok finansowy epidemii i kontrolować koszty reakcji, w tym koszty opracowania nowych leków i szczepionek. Rozważone zostanie również finansowanie systemów nadzoru zgodnych z IHR.
W nurcie prac skoncentrowanym na odpornych systemach opieki zdrowotnej rozważone zostaną optymalne podejścia do osiągnięcia skutecznych, odpornych i zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach. Zbadane zostaną liczne elementy systemów opieki zdrowotnej, w tym systemy nadzoru i informacji zdrowotnej; powszechne ubezpieczenie zdrowotne; siła robocza; infrastruktura systemów opieki zdrowotnej; zaangażowanie partnerów społecznych, regionalnych i globalnych; koordynacja i zarządzanie łańcuchem dostaw; oraz w jaki sposób te elementy są połączone i skoordynowane, aby stworzyć odporny system ochrony zdrowia. Inne rozważania obejmują opcje poprawy połączeń między sektorem zdrowia, innymi sektorami (takimi jak rolnictwo, edukacja i handel) oraz społecznością; wzmacnianie syndromicznych systemów nadzoru w celu umożliwienia wczesnego raportowania i reagowania; poprawa edukacji i szkoleń dla pracowników służby zdrowia, liderów społeczności i społeczeństwa; oraz wykorzystanie istniejących systemów i zasobów w celu zaspokojenia zapotrzebowania na moc i możliwości
[przypisy: elektrostymulacja przeciwwskazania, implanty zębów przeciwwskazania, szron mocznicowy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: elektrostymulacja przeciwwskazania implanty zębów przeciwwskazania szron mocznicowy