Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

Tworzenie globalnego schematu ryzyka dla zdrowia cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Zagadnienia te zostaną przeanalizowane w kontekście innych działań, w tym IHR, programu Hyogo Framework po roku 2015 na rzecz ograniczenia ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, globalnego programu na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego, inicjatyw w zakresie zdrowia we wszystkich politykach oraz celów zrównoważonego rozwoju. W nurcie badań i rozwoju produktów medycznych eksperci biorący udział w badaniu zbadają zagadnienia związane z zapewnieniem globalnej zdolności do odpowiednich badań i rozwoju, pozyskiwania i wydawania środków zaradczych i diagnostycznych. Mogą badać potrzebę globalnego planu zharmonizowania i wzmocnienia systemów, procesów i norm regulacyjnych; modele partnerstw publiczno-prywatnych i organizacji pozarządowych wspierające szybkie badania i rozwój oraz uzupełniające i wzmacniające mechanizmy sektora prywatnego; globalne modele finansowania zapewniające zachęty do badań i rozwoju; ramy dla etycznych i metodologicznych standardów bezpieczeństwa i skuteczności produktu; oraz inwestycje w nauki regulacyjne i platformy wielorakie w celu wspierania szybkiego rozwoju i wdrażania.
W każdym strumieniu roboczym eksperci będą zbierać różne perspektywy różnych opcji politycznych, które zostaną ujęte w pisemnych streszczeniach warsztatów. Komisja uwzględni dowody z tych warsztatów, syntetyzując wiedzę ponad 100 liderów w dziedzinie zdrowia i pokrewnych dziedzinach. Następnie opracuje kompleksowy zestaw zaleceń opartych na dostępnych dowodach, których ostatecznym celem jest wzmocnienie systemów, zmniejszenie cierpienia i ratowanie życia. Komisja wykorzysta również informacje zebrane w ramach konsultacji eksperckich, przeglądów literatury oraz wkładu publicznego w celu zaproponowania planu gotowości i reagowania, który będzie bazował na innych działaniach w tym obszarze i będzie koordynowany. Plan ten zostanie uwzględniony w ostatecznym raporcie, który ma zostać opublikowany do grudnia 2015 r.
Aby raport był skuteczny, trzeba go umiejscowić, aby zachęcić światowych liderów zdrowia do działania zgodnie z zaleceniami. Międzynarodowa Grupa ds. Oversight ściśle współpracuje z decydentami w celu koordynacji rozpowszechniania raportu. Plan przewiduje przedstawienie pracy Komisji na najważniejszych wydarzeniach ONZ, Światowego Zgromadzenia Zdrowia oraz grup krajów G7 i G20, mających na celu efekt wykraczający poza sferę zdrowia. Ostatecznie działania światowych przywódców określą międzynarodową gotowość na przyszłe pandemie i katastrofy medyczne. Inicjatywa GHRF powinna zapewniać rzetelne, oparte na dowodach wytyczne dotyczące ich decyzji.
Światowy kryzys zdrowotny, taki jak epidemia eboli, nigdy nie powinien się powtórzyć. Jeśli teraz się przygotujemy, możemy uniknąć dewastacji w momencie wybuchu następnej epidemii.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Lista sponsorów, członków Komisji i członków International Oversight Group znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Dr Dzau jest przewodniczącym i dr Rodin wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Grupy ds. Nadzoru Światowych Ram Zagrożenia dla Zdrowia.
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 5 sierpnia 2015 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z National Academy of Medicine, Washington, DC (VJD); oraz Fundacja Rockefellera w Nowym Jorku (JR).

Materiał uzupełniający
Referencje (4)
Lekarzy bez granic. Zepchnięto do granic możliwości: rok po największej epidemii wirusa Ebola. 2015 (http://www.msf.org/sites/msf.org/files/msf1yearebolareport_en_230315.pdf).

2. Czynniki, które przyczyniły się do nierozpoznanego rozprzestrzeniania się wirusa Ebola i utrudniły szybkie powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Genewa: Światowa Organizacja Zdrowia, 2015 (http://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/factors/en).

3. Kamal-Yanni M. Nigdy więcej: budowanie odpornych systemów opieki zdrowotnej i wyciąganie wniosków z kryzysu związanego z epidemią gorączki krwotocznej Ebola. Oxford, Wielka Brytania: Oxfam International, 2015 (https://www.oxfam.org/en/research/never-again-building-resilient-health-systems-and-learning-ebola-crisis).

4. National Academy of Medicine. Globalne ramy ryzyka dla zdrowia. 2015 (http://nam.edu/initiatives/global-health-risk-framework).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (5)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: szron mocznicowy, jąkanie kloniczne, dyżur aptek śrem ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek śrem jąkanie kloniczne szron mocznicowy