Rehabilitacja i fizjoterapia
Zdrowy wzrok i jego korygowanie

wojewódzka przychodnia stomatologiczna lublin opinie ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Do monitorowania danych w czasie rejestracji i randomizacji zastosowano interaktywne skomputeryzowane procedury. Przydziały pacjentów podzielono według centrum, a komputer przyporządkował każdego pacjenta do grupy leczonej na podstawie wzoru z permutowanym blokiem. Wszystkie dane zostały sprawdzone pod względem ważności i spójności przez centrum koordynujące. Błędy i brakujące wartości zostały zgłoszone badaczom w celu skorygowania lub potwierdzenia. Sprawdzono wiarygodność danych i spójność między zmiennymi. Monitoring na miejscu nie był przeprowadzany systematycznie, ale przed ostateczną analizą dołożono starań, aby uzyskać brakujące dane. Leczenie
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania autologicznych przeszczepów szpiku kostnego lub leczenia konwencjonalnego. Schemat kondycjonowania w grupie transplantacyjnej składał się z karmustyny, etopozydu, cytarabiny, cyklofosfamidu i mesny (BEAC), z radioterapią lub bez niej, a następnie przeszczepem szpiku kostnego. Radioterapia była częścią protokołu transplantacji i była wskazana, jeśli miejsca o znacznej wielkości w momencie nawrotu miały co najmniej 5 cm średnicy lub były to pozawęzłowe zmiany T3 lub T4 (zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka) .9 Całkowita dawka promieniowania wynosiła 26 Gy, podawana w dawkach po 1,3 Gy dostarczanych dwa razy dziennie, z co najmniej czterema godzinami pomiędzy dwoma terapiami. Zaangażowane pole zostało zdefiniowane zgodnie z systemem klasyfikacji Ann Arbor 11 i średnicą masywnej choroby w momencie nawrotu (tj. Podczas fazy rekrutacji), a nie w momencie randomizacji.9. BEAC podawano 48 godzin po zakończeniu radioterapii, w dniach od 21 do 60 po drugim cyklu DHAP.
Reżim składał się z 300 mg karmustyny na metr kwadratowy powierzchni ciała (podawanej dożylnie przez 30 do 60 minut) w dniu 1; całkowita dzienna dawka wynosząca 200 mg etopozydu na metr kwadratowy (100 mg na metr kwadratowy podawana dożylnie przez 30 do 60 minut dwa razy dziennie) w dniach od 2 do 5; łączną dawkę dobową 200 mg cytarabiny na metr kwadratowy (100 mg na metr kwadratowy podany dożylnie przez 30 minut dwa razy dziennie) w dniach od 2 do 5; całkowita dawka dobowa 35 mg cyklofosfamidu na kilogram masy ciała (podawana jako krótka infuzja przez 60 minut) w dniach od 2 do 5; i całkowita dzienna dawka 50 mg mesny na kilogram (opcjonalnie) w dniach od 2 do 5 (podawana dożylnie w sześciu frakcjach co 4 godziny przez 30 minut). Autologiczny przeszczep szpiku przeprowadzono za pomocą linii centralnej 48 godzin po ostatniej dawce etopozydu, z co najmniej 100 milionami komórek jądrzastych na kilogram wstrzykniętego. Pacjenci otrzymywali opiekę w pokojach jednoosobowych zgodnie z protokołem opieki nadopiekuńczej w każdym z ośrodków uczestniczących.10
Konwencjonalne leczenie składało się z czterech dodatkowych kursów DHAP podawanych w odstępach od trzech do czterech tygodni, a następnie, jeśli nie wystąpiła progresja, przez radioterapię zaangażowanego pola zgodnie z tą samą definicją dużej choroby stosowanej w czasie rekrutacji (tj. 5 cm). Radioterapię stosowano jako leczenie uzupełniające
[podobne: rzadka choroba genetyczna, badanie żywej kropli krwi wrocław, chlorella działanie ]

Tags: , ,

Leave a Reply

Powiązane tematy z artykułem: badanie żywej kropli krwi wrocław chlorella działanie rzadka choroba genetyczna